Koleksi video Ceramah Agama dan Dokumentari Islam

Saturday, May 13, 2017

Forum : Mendamaikan aliran-aliran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah

No comments :
Mendamaikan aliran-aliran dalam ASWJ

Ahli-ahli panel ialah Maulana Asri Yusoff dan Dr Basri Ibrahim, dengan moderatornya Amin Idris  (didahului oleh Ust Shamsudin Abd Rahman). Diadakan di Kota Bharu, Kelantan, 26 Mac 2016.


No comments :

Post a Comment